ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมภาควิชา | ดูทั้งหมด


 • #
  เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและคืนสู่เหย้าชาวโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
  3 ส.ค. 62 | รายละเอียด
 • #
  เปิดรับสมัครนักศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น)


  15 พ.ย.61 | รายละเอียด
 • #
  ผศ.ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2nd CMU – MU Symposium with China Medical University (CMU) ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน
  2-5 ม.ค. 62 | รายละเอียด
 • #
  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อจลา ประชาญสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัล The 2nd National Poster Presentation Award
  1 ธ.ค. 61 | รายละเอียด
 • #
  ขอแสดงความยินดี
  ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ  28 พ.ย. 61 | รายละเอียด
 • #
  ขอแสดงความยินดี
  ผศ.ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร


  21 ก.ย. 61 | รายละเอียด
 • #
  งานแสดงความยินดีบัณฑิต
  ประจำปีการศึกษา 2560


  14 ก.ย. 61 | รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:
0 2354 8528; 0 2354 8543-9 ต่อ 6504

เว็บไซต์: http://phmi.ph.mahidol.ac.th
Facebook: Microbiology PHMU

footer logo